Personvern

Personvernerklæring for BABYSENSOR AS

Innledning

Hos BABYSENSOR AS verdsetter vi ditt personvern og er dedikert til å beskytte personopplysningene dine. Vi etterstreber å sikre at all informasjon er trygg og behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert GDPR.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Vi samler kun inn personopplysninger direkte fra deg eller fra offentlige kilder for å levere tjenester du har krav på. Informasjonen brukes utelukkende for nødvendige formål, og vi deler ikke dine data med noen utenforstående, unntatt våre leverandører under strengt regulerte forhold eller ved forespørsel fra offentlige myndigheter.

Behandlingsgrunnlag og oppbevaring

Dine personopplysninger behandles basert på følgende formål, rettslig grunnlag, og oppbevaringsvarighet:

Formål Rettslig grunnlag Data Varighet
Analysering Art. 6.1.b IP-adresser 90 dager
E-postkommunikasjon Art. 6.1.b Navn, e-post, adresse, telefonnummer 5 år
Behandling av søknader og CV Art. 6.1.b Navn, e-post, telefonnummer, adresse, fødselsdato, film/bilder 2 år
Salg og kunderegister Art. 6.1.b Navn, e-post, adresse, telefonnummer 5 år
Nyhetsbrev Art. 6.1.f Navn, e-post, film/bilder 1 år (eksisterende kunder), 1 år (potensielle kunder)
Sosiale medier Art. 6.1.f Navn, e-post, adresse, telefonnummer, film/bilder 2 år
Styrearbeid Art. 6.1.c Navn, e-post, telefonnummer, adresse, fødselsnummer, film/bilder 10 år
Betalingstjenester Art. 6.1.b Navn, e-post, telefonnummer, adresse Ved ekstern leverandør
Taushetserklæringer Art. 6.1.f Navn 15 år
Transport/post Art. 6.1.b Navn, adresse, telefonnummer, e-post Ved ekstern leverandør
Websideinteraksjoner Art. 6.1.b Navn, e-post, telefonnummer, adresse, film/bilder, barn og ungdom 2 år

Databeskyttelse

Vi sikrer dine personopplysninger gjennom databehandleravtaler og følger internasjonale overføringsmekanismer som Data Privacy Framework og Standard Contractual Clauses (SCC) for overføringer til tredjeland.

Dine rettigheter

Du har rettigheter knyttet til dine personopplysninger, inkludert rett til innsyn, retting, sletting, begrensning, dataportabilitet, og rett til å protestere. Ønsker du å utøve dine rettigheter eller har spørsmål, kontakt oss på contact@babysensor.com

Klager

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med personvernlovgivningen. Mer informasjon finnes på Datatilsynets nettsider.

For ytterligere spørsmål om personopplysningene dine, vennligst kontakt oss via e-post: contact@babysensor.com