Salgsbetingelser

Vilkår for bruk

Generelle betingelser

1. Salgsbetingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra BabySensor.com. Salgsbetingelsene, sammen med din bestilling og den tilhørende bestillingsbekreftelsen, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene kan endre seg over tid, men det er betingelsene som er beskrevet på kjøpstidspunktet som gjelder for hvert enkelt kjøp. Betingelsene ble sist oppdatert 15. mars 2023.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, som inkluderer forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven, og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp på BabySensor.com.

2. Definisjon av parter

Selger: BabySensor AS, org.nr. 920 230 970 MVA, Trekullveien 10, 3280 Tjodalyng. Omtales heretter som "BabySensor.com", "selger", "vi", eller "oss".

Kjøper: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen. Omtales heretter som "kjøper", "bruker", eller "du".

Angrerett og avbestilling

BabySensor.com følger de til enhver tid gjeldende reglene i Angrerettloven, som gir 14 dagers angrefrist fra leveringsdato. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved retur av varen, med mindre annet er avtalt. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager etter å ha blitt informert om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

For å kansellere eller benytte deg av angreretten, kontakt oss via e-post på [email protected] med nødvendig informasjon som angreskjema, navn, adresse, og dato for kjøp.

Reklamasjon

BabySensor.com følger Forbrukerkjøpslovens regler for reklamasjon. Vi garanterer at reklamasjonsretten gjelder selv om våre garantier tilbyr utvidede rettigheter.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling anses som bindende når den er registrert på vår server. Vi vil bekrefte mottak av din bestilling ved å sende deg en bestillingsbekreftelse.

Priser og betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift, og den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet. Betaling for varen skjer fra det tidspunktet den sendes fra selgeren til kjøperen.

Abonnement

Abonnementer selges med en fastsatt bindingstid. Etter endt periode opphører abonnementet automatisk, med mindre kjøper aktivt velger å forlenge det.

Force majeure

BabySensor.com er fritatt for ansvar i tilfeller av force majeure som gjør levering eller omlevering urimelig tyngende.

Personopplysninger

BabySensor AS er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert i nødvendige tilfeller for å gjennomføre avtalen.

Tvister og lovvalg

Tvister som angår disse betingelsene hører inn under ordinære domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting.

Forbehold

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene uten forvarsel. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de gjeldende vilkårene.

Copyright

Innhold på BabySensor.com er beskyttet av opphavsrett og annen lovgivning. Bruk av materiale uten tillatelse er ikke tillatt.